رویه های بازگرداندن کالا

شرایط بازگرداندن کالا

به دلیل نوع محصول و شیوع ویروس کرونا امکان باز گشت کالا و دریافت وجه وجود ندارد .لطفا قبل از خرید به این نکته توجه نمایید.